Search Results

17 Results found | Search again


Lars Ardelius and Carin Svensson, Hammarens slag och hjärtats: roman om de första Vallonerna (Hammer blows and heartbeats: a novel about the first of the Walloons)

Ordfront,  2004. ISBN: 9170370354

Reviewed by Rick McGregor in SBR 2005:1

▸Read Review


Stina Aronson, Hitom himlen (This side of the sky)

Modernista,  2003. ISBN: 9188748545

Reviewed by Ellen Rees in SBR 2005:1

▸Read Review


Majgull Axelsson, Den jag aldrig var (The Woman I Never Was)

Prisma,  2004. ISBN: 9151843161

Reviewed by Linda Schenck in SBR 2005:1

▸Read Review


Christina Bergil, Sja vita vargar i ett träd (Seven white wolves in a tree)

Natur och Kultur,  2004. ISBN: 9127098214

Reviewed by Eivor Martinus in SBR 2005:1

▸Read Review


Carina Burman, Babylons gatar: Ett Londonmysterium (The Streets of Babylon: A London Mystery)

Albert Bonniers förlag,  2004. ISBN: 9100103802

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:1

▸Read Review


Inger Edelfeldt, Svarta lådan (Black Box)

Norstedts,  2004. ISBN: 9113013319

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:1

▸Read Review


Per Olov Enquist, Boken om Blanche och Marie (The Book about Blanche and Marie)

Norstedts,  2004. ISBN: 9113013602

Reviewed by Anna Paterson in SBR 2005:1

▸Read Review


Kjell Eriksson, Nattens grymma stjärnor (Night's Cruel Stars)

Ordfront,  2004. ISBN: 9170370338

Reviewed by Irene Scobbie in SBR 2005:1

▸Read Review


Marie Hermanson, Hembiträdet (The Maid)

Albert Bonniers förlag,  2004. ISBN: 9100104353

Reviewed by Henning Koch in SBR 2005:1

▸Read Review


Karin Brunk Holmqvist, Potensgivarna (The Potency Givers)

Kabusa Böcker,  2004. ISBN: 9189680375

Reviewed by Marie Allen in SBR 2005:1

▸Read Review


Jacqueline Karp, Sudden Maraschinos

Redbeck Press,  2004. ISBN: 1904338135

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:1

▸Read Review


Ellen Mattson, Splendorville

Albert Bonniers förlag,  2004. ISBN: 9100104426

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:1

▸Read Review


Mikael Niemi, Svålhålet - Berättelser från rymden (The Swill Hole - Tales from Outer Space)

Norstedts,  2004. ISBN: 9113013505

Reviewed by Martin Murrell in SBR 2005:1

▸Read Review


Orvar Nilsson, När Finlands sak blev min - Minnen från krig och fred (When Finland's Cause became my Cause - Memories of War and Peace)

Schildts förlag,  2002. ISBN: 9515012902

Reviewed by Anna-Lisa Murrell in SBR 2005:1

▸Read Review


Agneta Pleijel, Mostrarna och andra dikter (The Aunts and other poems)

Norstedts,  2004. ISBN: 911301353X

Reviewed by Silvester Mazzarella in SBR 2005:1

▸Read Review


Fredrik Sjöberg, Flugfällan (The Fly-Trap)

Nya Doxa,  2004. ISBN: 9157804486

Reviewed by Henning Koch in SBR 2005:1

▸Read Review


Tomas Tranströmer, Den stora gåtan (The Great Riddle)

Albert Bonniers förlag,  2004. ISBN: 9100103101

Reviewed by John Hewish in SBR 2005:1

▸Read Review


Current Issue: 2018:1

Issue 2018-1

Copyright © 2018 Swedish Book Review | Contact Details | Web Design by Intexta